Last supper.jpg
PROJECTEN

Vind hier een overzicht van al onze voorbije evenementen, of lees meer per categorie

Het DNA van Spazio Nour wordt voornamelijk gevormd door Sociale kunst, als poging om een bepaald maatschappelijk probleem te (h)erkennen en aan te pakken met behulp van kunst en het creatieve proces zelf. Sociale kunst heeft als hoofddoel de samenleving als geheel te verbeteren. Voor Spazio Nour is dit concept de drijvende kracht en de rode draad doorheen veel van onze evenementen, en krijgt uiting in verschillende vormen.

Performances zijn een tweede belangrijke focus. Elke voorstelling wordt opgevat als een op zichzelf staand verhaal. De betrokkenheid van de deelnemers is een constante, dankzij hun aanwezigheid en reacties wordt de voorstelling een uniek moment als basis voor nieuwe vormen van sociale integratie.

De derde categorie projecten concentreert zich op Participatieve kunsten. Bij Spazio Nour krijgt deze bijzondere kunsttak een bijzondere betekenis. De samenkomst en samenwerking van mensen met verschillende (culturele, etnische) achtergronden verlichten spanningen, of benadrukken ze net, en laten de mensen zien die zich verschuilen achter sociale stereotypen.

Spazio Nour bevindt zich in een prachtige ruimte midden in het stadscentrum van Milaan; de ideale plek voor een kunstenaarsresidentie, de ideale plek om de creativiteit een boost te geven en deze meteen te delen met de bewoners!

Lees meer over de residenties in Spazio Nour en de residenties die Spazio Nour elders brengt.

Het coronavirus en zijn veiligheidsmetingen deden ons massaal op zoek gaan naar alternatieven om de kunst naar het publiek te blijven sturen. Dus: Spazio Nour ging online!

Vind hier een overzicht van afgelopen tentoonstellingen en evenementen!